Vår metod för verksamhetsutveckling,
där varje bokstav står för var sin delprocess:

 

KUND-
UNDERSÖKNINGAR
AKTIVITETS-
UTVECKLING
FÖRBÄTTRINGS-
ARBETEN
TOTALA
KVALITETS-
REVISIONER
RUTIN-
KARTLÄGGNINGAR

 

Detta var vår första hemsida. Den är från hösten 1996. Av nostalgiska skäl har vi behållit den i sitt ursprungliga skick.