A =
Aktivitets- och systemutveckling

För att våra uppdragsgivare ska få planlagd effekt av en utbildningsinsats lägger vi tillsammans upp ett skräddarsytt program, som bygger på att deltagarna aktivt bearbetar sina egna förbättringsområden. Våra seminarier får ofta karaktären av "träningsläger", där deltagarna genom inlärning ökar sin förmåga i problemanalys och problemlösning.

 

Kvalitetsdygnet

En speciell form av träningsläger är ett av oss utvecklat Kvalitetsdygn innehållande ett Walking Rally®. Kvalitetsdygnet börjar med lunch dag 1 och slutar med lunch dag 2 och får en uppläggning som harmonierar med uppdragsgivarens affärsidé och mål.

Exempel på programpunkter i ett kvalitetsdygn:

  • Varför genomför vi det här seminariet?
  • Det moderna kvalitetstänkandets grundidéer.
  • Kvalitetsutvecklingsprocessen
  • KvalitetsHjulet®, en metod för effektivt förbättringsarbete
  • Walking Rally®
  • Inventering av förbättringsområden

Arbetsseminarier för utveckling av ett kvalitetssystem

Vi medverkar också i våra uppdragsgivares utveckling av ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 och/eller miljöledningssystem enligt ISO 14000 - speciellt i mindre och medelstora tjänsteföretag. Vår medverkan omfattar även här skärddarsydda arbetsseminarier, där projektplanen styr tempot i seminarieserien. Varje projekt pågår ofta under en tid av mellan 10-15 månader, där varje projektmedlem/delprojektgrupp har "hemläxor" mellan varje seminarietillfälle.

Vi granskar också den dokumentation som växer fram och utbildar alla medarbetare i nödvändig omfattning, så att våra uppdragsgivare på så sätt erhåller ett certifieringsbart kvalitetssystem. Däremot åtar vi oss inte att vara "spökskrivare" åt våra kunder, som därigenom annars skulle riskera att producera ytterligare en hyllvärmare.

Vi har också skaffat oss erfarenhet av att uppgradera ett kvalitetssystem enligt ISO 9001/ISO 9002 till QS 9000 för bilindustrins underleverantörer.

 

Tillbaka | K | R | A | F | T |