T = Totala kvalitetsrevisioner


Efter att ha lotsat mer än 30 företag fram till ett certifieringsbart kvalitetssystem har vi byggt upp en omfattande erfarenhet av hur man granskar, reviderar och utvärderar hur långt uppdragsgivaren har kommit i sin utveckling mot Total Kvalitet. Det är denna erfarenhet vi erbjuder i ett antal olika tjänster inom kvalitetsrevision och utvärdering.


Exempel på engagemang från vår sida:
  • Utbildning och träning av interna kvalitets- och miljösystemrevisorer.
  • Kontinuerlig fortbildning och erfarenhetsutbyte.
  • Utveckling av skräddarsydda revisionsmanualer.
  • Medverkan som revisionsledare och/eller revisor vid interna kvalitets- och miljösystemrevisioner eller underleverantörsbedömningar.
  • Medverkan som samtalspartner och granskare vid utvecklingen av ett certifieringsbart kvalitets- och/eller miljöledningssystem.
  • Utbildning av interna utvärderingsgrupper i processtänkande och hur man genomför verksamhetsmätning enligt kriterierna i "Utmärkelsen Svensk Kvalitet".

Vi ställer gärna upp med ytterligare information, dialoger och genomgångar hos er inför en beslutssituation om hur gå vidare.

 

Tillbaka | K | R | A | F | T |