KISTA NATURKULTURISM®

ger dig spännade och lärorika upplevelser för alla sinnen i din närmiljö.

Vår vision är att bli bästa konkurrerande alternativ för våra kunder och gäster när det gäller hälsa och välbefinnande, natur- och kulturupplevelser på och runt Järvafältet.

Hemsidan uppdaterad 04-03-30

* Åter till startsidan

Våra tjänster

* Guldvaskning

* Runstenssafari

* Stavgång

* Temavandringar

* Föredrag med bildvisningar

Denna sida är en undersida till www.kvalitetscentrum.com.

Kontakta gärna Maj Östberg eller Bengt Rundquist för ytterligare information.

Föredrag med bildvisningar

Vi kan hålla informationsmöten, föredrag och längre seminarier om olika teman om Järvafältet beledsagade av bilder från Järvafältets olika miljöer.

Exempel på teman kan vara:

"Från vikingatid till nutid"
"Järvafältets gårdar och torp"

"Militärepoken på Järvafältet"
"Järvafältets kultur- och naturmiljöer".

Omfattningen kan vara allt från 20 min till några timmar på dag eller kvällstid.

Välkommen med din förfrågan!