KISTA NATURKULTURISM®

ger dig spännade och lärorika upplevelser för alla sinnen i din närmiljö.

Vår vision är att bli bästa konkurrerande alternativ för våra kunder och gäster när det gäller hälsa och välbefinnande, natur- och kulturupplevelser på och runt Järvafältet.

Hemsidan uppdaterad 04-03-30

* Åter till startsidan

Våra tjänster

* Guldvaskning

* Runstenssafari

* Stavgång

* Temavandringar

* Föredrag med bildvisningar

Denna sida är en undersida till www.kvalitetscentrum.com.

Kontakta gärna Maj Östberg eller Bengt Rundquist för ytterligare information.

Runstenssafari

En vandring på några timmar ger både motion och stimulans. Det har vi kombinerat genom att ge vandringarna på Järvafältet olika teman. En sådan är ett runstenssafari.

Järvafältet har många och intressanta runristningar, både på häll och sten. Vi inleder med en genomgång om varför runstenar restes, var de finns och hur man tyder runskriften.

Sedan tar vi en promenad, alternativt åker häst och vagn, runt Järvafältet där vi besöker de mest intressanta ristningarna. Du kan få en vikingatida måltid efter halva turen samt ett runstensminne att ta med hem i samband med avslutningen.