KISTA NATURKULTURISM®

ger dig spännade och lärorika upplevelser för alla sinnen i din närmiljö.

Vår vision är att bli bästa konkurrerande alternativ för våra kunder och gäster när det gäller hälsa och välbefinnande, natur- och kulturupplevelser på och runt Järvafältet.

Hemsidan uppdaterad 04-03-30

* Åter till startsidan

Våra tjänster

* Guldvaskning

* Runstenssafari

* Stavgång

* Temavandringar

* Föredrag med bildvisningar

Denna sida är en undersida till www.kvalitetscentrum.com.

Kontakta gärna Maj Östberg eller Bengt Rundquist för ytterligare information.

Temavandringar

Exempel på teman är:

• Järvafältets gårdar och torp,

• Från vikingatid till nutid

• Igelbäckens dalgång

• Det mångkulturella Järvafältet

• Ärvingekvinnan (från järnåldern), med besök på hennes fyndplats och sarkofagen i Kista bibliotek.

Under vandringarnas gång kan vi servera vedeldat kokkaffe, mångkulturell vildmarkslunch etc.