Vad är ett Walking Rally®?

Ett Walking Rally®, tillsammans med ett inledande strategiarbete och en efterföljande utvärdering syftar till att ge insikt i det totala kvalitetstänkandets och teamarbetets innebörd inom en relativt kort tid och på ett koncentrerat sätt.

Ett sätt att träna detta tänkande är att delta i ett Walking Rally®. Ett Walking Rally® är en speciell form av kvällspromenad, där deltagarna går på befintliga gator, vägar och stigar på en idealtid. Man går två och två och varje "par" erhåller en uppsättning speciellt ritade kartbilder enligt nedanstående exempel.

Erfarenheterna från Walking Rallyt® används sedan vid utvärderingen som ett neutralt praktikfall för att träna diagnosarbete (faktainsamling och orsaksanalys).

När seminariet är genomfört kommer företaget och deltagarna att ha en prioriterad lista över förbättringsområden och även några "verktyg" med KvalitetsHjulet® som grundmetod för det fortsatta förbättringsarbetet.

Namnet Walking Rally® är tillsammans med de kartsymboler som används registrerat som varumärke i Danmark och flera andra europeiska länder, bl a Sverige av Team Udvikling Center A/S. I Sverige är det KvalitetsCentrum AB har licensrättigheterna och ensamrätten att genomföra Walking Rally®.