Vårt erbjudande:

Ett sätt att komma igång med Målstyrda grupper är att genomföra ett antal steg i form av seminarier kring olika teman med t ex 3 - 4 veckor mellan varje seminariedag.. Ett ledningsseminarium, som syftar till att företagsledningen tar beslut om hur gå vidare inleder seminarieserien som i övrigt kan se ut på följande sätt:

FÖRSLAG TILL ETT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR MÅLSTYRDA GRUPPER.

Steg 1:
Temadag 1: - Vad är en målstyrd grupp, - Teamets spelregler.

Steg 2:
Temadag 2: - Motivation och arbetstillfredsställelse, - Inventering av förbättringsområden

Steg 3:
Temadag 3: - Teamets arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.

Steg 4:
Temadag 4: - Teammedlemmarnas och stödfunktionernas olika roller, - teamledarskapet.

Steg 5:
Temadag 5: - Arbetsseminarium för stödfunktionerna i deras förändrade yrkesroll.

Steg 6:
Temadag 6: - Rollutbildning för t ex teamledare, kvalitets- och underhållssamordnare m fl.

Steg 7:
"Kick-off" i form av ett "Teamutvecklingsdygn" inkl Walking Rally på en etablerad bana.

Steg 8:
Igångsättning av ett kontinuerligt förbättringsarbete inom produktion, stödfunktioner och företagsledning inkl utbildning av handledare för förbättringsarbetet.

Steg 9:
Temadag 7: - Hur gå vidare? T ex information, teammöten, fortsatt förbättringsarbete.

 

Tillbaka till artikeln om målstyrda grupper.