Vi startade vår verksamhet våren 1987.

Vår affärsidé är:
Vi hjälper våra uppdragsgivare att åstadkomma kompetenta, nöjda och lojala:
- kunder
- medarbetare och
- ägare
genom att satsa på kvalitet i alla led

Vi har antagit följande kvalitetspolicy, som vi har hämtat ur Eddan:

Var en god handelsman:
- Finn ut vad köparna har
aanvändning av,
- Lova ej mer än du kan hålla,
- Ta ej för mycket betalt,
- Bädda så att du kan återkomma.

Håll ordning i lägren:
- Ha god ordning och översikt,
- Se till att alla gör nyttiga saker,
- Gör trevliga saker som styrker gruppen,
- Be alla i gruppen om deras råd.

Ägare, företagsledare och konsulter är Bengt Rundquist och Maj Östberg.


Vår huvudstrategi och våra huvudtjänster ser du i följande bild