KvalitetsCentrums sida med intressanta länkar

SökverktygOrganisationerCertifieringsorgan

Google (En mycket bra sökmotor)

Baldrige Performance Excellence - (Amerikanska Kvalitetspriset) BMG Trada Certifiering AB 
Docuweb (sammanställning av leverantörer av dokumenthanteringssystem)Deming USA - (En av kvalitetsrörelsens STORA gurus)Bureau Veritas Quality International AB
Evreka (En svensk sökmotor)EFQM (Europeiska kvalitetspriset)DNV (Det norske veritas)
Webakuten (Din enda startsida)ISO - (International Orga-nization For Standardization)LRQA Intégria AB  
Greppa livet (länkar till en bättre livskvalitet)SFK (Svenska förbundet för kvalitet)Semko-Dekra Certification AB 
Yahoo! (välkänd ämnesindelad sökmotor) SIQ (Utmärkelsen Svensk Kvalitet) SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut)
Yahoo!Sverige (Svensk variant)SIS - (Swedish Standards Institute)Swedcert
 SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.) ÅF-Kontroll AB
  
 

Webmakare Bengt RundquistDenna sida är en undersida till www.kvalitetscentrum.comSidan ändrad 2009-07-15. Ändringar med fetstil