Exempel på kravspecifikation vid av uppläggning och utformning av en webbplats.

a) Spegla företagets image och grafiska profil (balans mellan design och innehåll)

b) Skapa mervärde/nytta för företaget och användarna

c) Vara lättillgänglig, lättnavigerad och attraktiv för samtliga användarkategorier *)

d) Innehålla länkar till nyckelkunder och samarbetspartners

e) En del av webbplatsen ska bara nås via användarnamn och lösenord

f) Vara aktuell och uppdaterad (ska synas tydligt)

g) Utgöra en databas för "historiska" dokument

h) Medge interaktivitet och dialog mellan redaktörer och besökare.

______

*) Exempel på olika användare kan vara:

 a)            Tillfälliga besökare

Detta är den grupp som surfar in med ojämna mellanrum, som tittar runt lite och sedan surfar vidare. Vad kan vi göra för att dessa ska stanna kvar och framför allt återkomma?

b)            Intresserade

Intresserade är de som lägger webbplatsen som bokmärke och besöker den mer regelbundet därför att han eller hon tycker sig få den information som behövs, eller därför att platsen är trevlig att besöka. Hur får vi dem att bli stamgäster?

c)            Stamgäster

Detta är den viktigaste gruppen av användare. De har registrerat sitt medlemskap,
(t ex loggat in) känner sig tillhöra "innegänget", debatterar på hemsidan och fungerar som ambassadörer för webbplatsen och därmed för företaget. Hur får vi denna grupp att bli större?

Detta innebär att vid utformningen av startsidan ska man ställa krav på:

·        val av struktur (t ex hur få översikt och "navigationsstöd", hur länkar man sig vidare etc)

·        val av grundlayout (t ex spalter/spaltbredd, ramar, antal fält, länkutformning (text/ikoner etc)

·        val av typsnitt                         

·        val av "lexivisuell" (text och bild i kombination) miljö

·        val av ev bakgrund

·        val av rubriker i menyn

·        val av interaktionsgrad

·        val av ev sökmöjligheter

         

Dessa val skapar tillsammans webbplatsens totala "grafiska användargränssnitt"

 
Sidan utlagd 2003-08-31