Vårt erbjudande om elektronisk dokumenthantering:

I de uppdrag, där vi hittills varit engagerade och som handlat om "att gå från pärm till skärm", har vi hjälpt till med och fått erfarenhet av att:

Steg 1:
a) Medverka vid genomförandet av behovsanalys med kartläggning av syfte, målgrupper, resurser inkl tidsplanering och rollföredelning i projektet.

Steg 2:
b) Utforma kravspecifikationer gentemot leverantörer av applikationer för dokument- och informationshantering. Kriterierna har då ofta utgått ifrån de "Krav på dokumenthanteringssystem" som redovisas i artikeln.

Steg 3:
c) Medverka som revisor
vid inköp och/eller egen utformning av webbplatser för dokumentstyrning och informationshantering.

Steg 4:
d) Skapa och föra in de rutiner - både manuella och IT-baserade - som behövs, för att uppfylla ISO 9000- och 14000- kraven vad gäller dokumenthanteringen. Under rubriken "Rutiner för dokumenthantering" i artikeln har vi ställt ett antal frågor, som kan vara bra att få hjälp att söka svar på.

Steg 5:
e) Lägga upp den utbildning som framförallt användarna behöver, för att kunna utnyttja systemet fullt ut. Grundidén är här att programmet så långt det är möjligt ska vara "självinstruerande", och går inte detta fullt ut, fylla på med en så pedagogisk, interaktiv och flexibel utbildning som möjligt. Några av de frågor som kan vara aktuella att besvara inför en kommande "Utbildning och användning" redovisas också i artikeln.

Tillbaka till "Docuweb"-starten

Uppdaterad 2003-12-30